REGULAMINY

Regulamin Krytej Pływalni HYDROSFERA
Regulamin korzystania z jacuzzi
Regulamin korzystania z sauny
Regulaminy grupy zorganizowanej:
     Opiekun grupy zorganizowanej
     Instruktor grupy zorganizowanej
     Uczestnik grupy zorganizowanej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI HYDROSFERA PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

(Uczestnicy grupy zorganizowanej)1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.

4. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

5. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy w szczególności:

• poruszanie się po terenie pływalni razem z grupą,

• przebranie się w zgodny z regulaminem, czysty strój kąpielowy, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwe zamknięcie szafek,

• staranne umycie się przy użyciu środków myjących,

• przy wejściu na basen opłukanie stóp środkiem dezynfekującym,

• udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,

• bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników pływalni, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów,

• przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,

• przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów,

• przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy,

• przestrzeganie zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,

• przestrzeganie zakazu kąpieli w okularach i biżuterii (zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach, itp.),

• przestrzeganie zakazu korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,

• przestrzeganie zakazu żucia gumy, spożywania jedzenia i napojów,

• przestrzeganie podanej grupie sygnalizacji dźwiękowej,

• sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczeniu lub korzystania z atrakcji wodnych,

• zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,

• udział w zbiórce kończącej zajęcia,

• po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,

• po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała,

• opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych.

Pliki do pobrania