REGULAMINY

Regulamin Krytej Pływalni HYDROSFERA
Regulamin korzystania z jacuzzi
Regulamin korzystania z sauny
Regulaminy grupy zorganizowanej:
     Opiekun grupy zorganizowanej
     Instruktor grupy zorganizowanej
     Uczestnik grupy zorganizowanejREGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY 1. Sauna jest integralną częścią pływalni i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.

 2. Przed wejściem na teren sauny i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem.

 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.

 4. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników sauny.

 5. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.

 6. Za skutki zdrowotnie przebywania w saunie kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

 8. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 9. Z sauny nie mogą korzystać osoby:

 • chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,

 • chore na tarczycę, klaustrofobie, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,

 • z gorączką,

 • kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,

 • zmęczone i w czasie intoksykacji.

 1. W pomieszczeniu sauny panuje temperatura 70°C – 100°C i wilgotność powietrza do 20%.

 2. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).

 3. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:

 • załatwić potrzeby fizjologiczne,

 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,

 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,

 • zdjąć obuwie basenowe. 1. Minimalnie w saunie mogą przebywać 2 osoby, a maksymalnie 5 osób.

 2. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.

 3. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi lub skorzystać z przycisku alarmowego.WSKAZÓWKI DO KORZYSTANIA Z SAUNY
Etap 1 – Przygotowanie (10-15 minut)

Rozpoczynamy zabiegi w saunie 1,5 – 2 godzin po ostatnim posiłku. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i dokładnie osuszyć. Osoby z zimnymi ,,stopami” powinny je ogrzać ciepłą wodą. Do sauny wchodzi się nago lub w stroju kąpielowym z ręcznikiem.Etap 2 – Pierwsze przegrzanie (8 – 15 minut)

Rozpoczyna się od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia. Na ławie należy położyć się lub usiąść z ugiętymi nogami na ręczniku (nie powinien on zajmować zbyt dużej powierzchni, aby nie ograniczać cyrkulacji ciepłego powietrza). W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 -3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.
Etap 3 – Ochłodzenie ( do 12 minut)

Im wyższa temperatura panuje w saunie, tym krócej w niej przebywamy i dłużej ochładzamy organizm. Etap ten dobrze jest rozpocząć od zimnej, ale suchej kąpieli, np. wyjścia na powietrze (dodatkowo dotleniamy organizm, gdyż zawartość powietrza w saunie ze względu na jej temperaturę i szybkie pobieranie tlenu spada). Po kilku minutach należy poddać się zimnej i wilgotnej kąpieli (10°C – 30°C): wziąć prysznic, polać się strumieniem wody lub zanurzyć w wodzie. Niewskazane jest używanie mydła. Etap ten jest największym obciążeniem dla organizmu.Etap 4 – Drugie przegrzanie (10 – 15 minut)

Wchodzimy do sany, możemy teraz zająć drugą ławę i powtarzamy wyżej opisane czynności.Etap 5 – Dodatkowe zabiegi

W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych lub soków.

Pliki do pobrania