OFERTA

 

Kryta Pływalnia HYDROSFERA sprzyja osobom niepełnosprawnym

 

     Najważniejszym dla nas celem jest stworzenie sprzyjających warunków oraz odpowiedniej atmosfery dla wszystkich osób korzystających z pływalni a zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Kryta Pływalnia HYDROSFRA w Kietrzu przystosowana jest na potrzeby klientów z różnymi dysfunkcjami psychoruchowymi. Przed wejściem na pływalnię znajduje się urządzenie do przemieszczanie osób niepełnosprawnych z platformą (winda przy schodach wejścia gółwnego) a także na terenie hali basenowej tuż przy niecce sportowej znajduje się podnośnik do opuszczania oraz podnoszenia osób z dysfunkcjami ruchowymi z/do wody.

    Osoba niepełnosprawna ma możliwość skorzystania z toalet na korytarzu głównym oraz z szatni i łazienki przystosowanej dla osób potrzebujących stałej pomocy opiekuna w podstawowych czynnościach obsługowych. Klucz do tej szatni wydawany jest w boksie kasowym i zwraca się go po skorzystaniu z pływalni.

 

 

BILETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  1. Bilet ULGOWY (70 min) przysługuje:
  • osobie niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • opiekunowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

  2. Korzystanie NIEODPŁATNE (70 min) z pływalni przysługuje:

  • osobie niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • opiekunowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • opiekunowi dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 16 -go roku życia.

 

   Należy pamiętać, że w większości przypadków pływanie, czy jakiekolwiek ćwiczenia wykonywane w wodzie są świetną formą wspomagania terapeutycznego zwłaszcza dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, szczególnie zalecanych przez lekarzy i terapeutów. 

 

Oferta dla osób indywidualnych
Oferta dla osób niepełnosprawnych
Oferta dla firm i instytucji
Oferta dla szkół
Szkoły nauki pływania