DOSTĘPNOŚĆ PŁYWALNI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH!

Kryta Pływalnia Hydrosfera informuje, że od dnia 29 maja 2021 r. klienci indywidualni mogą korzystać z pływalni. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 861), a także rozporządzeniem zmieniającym z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 905), informujemy, że wszyscy klienci mogą korzystać z Hydrosfery!

WAŻNE!

  • Nadal na krytych pływalniach obowiązuje 50% obłożenia obiektu, co w naszym przypadku jest to 40 osób na godzinę.
  • Nadal obowiązują wytyczne przeciw epidemiologiczne: dystans, dezynfekcja, zakrywanie nosa i ust maseczką (nie dotyczy hali basenowej).
  • W związku z limitami wejść na pływalnię prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem obowiązującym od dnia 29 maja 2021 r.

AKTUALNOŚCI