Hydrosfera informuje!

Ważna informacja!

Wczoraj pod wieczór zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na mocy, którego obiekty sportowe w tym pływalnie nie mogą funkcjonować.

W związku z powyższym na otwarcie Krytej Pływalni Hydrosfera w Kietrzu musimy się wstrzymać do 9 kwietnia 2021 r.

Link do rozporządzenia: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/w-dzienniku-ustaw-opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-obostrzen

 

 

AKTUALNOŚCI