10 URODZINY KRYTEJ PŁYWALNI HYDROSFERA

????HYDROSFERA SERDECZNIE ZAPRASZA DO ZABAWY!????
W najbliższą sobotę i niedzielę - 20 i 21 marca WODNY TOR PRZESZKÓD INNY NIŻ DOTYCHCZAS - korzystanie w cenie biletu!
Godziny otwarcia pozostają bez zmian: pon. - sob. od 9:00 do 21:00, w niedziele i święta od 11:00 do 21:00.
 
????TAK PRAGNIEMY ŚWIĘTOWAĆ 10 URODZINY KRYTEJ PŁYWALNI HYDROSFERA w KIETRZU!????
 
Dzieci od 4 roku życia mogą korzystać z atrakcji pod opieką rodzica/opiekuna prawnego - dla najmłodszych uczestników dostępne będą kamizelki asekuracyjne.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z Wodnego Toru Przeszkód - znajduje się poniżej.
 
????ZAPRASZAMY!!!????
 
 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z ZESTAWU  WIBIT KIDS TRACK

 1. Korzystający z zestawu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz do kulturalnego zachowywania się.
 2. Korzystanie z zestawu jest dozwolone TYLKO DLA OSÓB UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ. Na polecenie ratownika, należy założyć kamizelkę asekuracyjną w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników.
 3. Zestaw jest przeznaczony do użytku dla dzieci od 4-go roku życia o wzroście 1,1-1,5m.
 4. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z zestawu tylko pod opieką opiekuna prawnego.

5.Z zestawu nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

 1. Z zestawu może jednocześnie korzystać maksymalnie 18 osób.
 2. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z zestawu, ratownik ma prawo ograniczyć czas korzystania z atrakcji.
 3. W przypadku gdy użytkownik zejdzie lub spadnie z toru wodnego, musi rozpocząć pokonywanie atrakcji od początku czyli miejsca oznaczonego jako START.
 4. Zestaw jest udostępniony do publicznego użytku codziennie w godzinach funkcjonowania obiektu. Poza tymi godzinami obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z zestawu.
 5. Podczas korzystania z zestawu, obowiązuje bezwzględny zakaz:

- wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie,

- skakania, w szczególności na głowę,

-skakania ze słupków startowych w miejscu zakotwiczenia toru

- pływania, stania lub wspinania się znajdując się pod innym użytkownikiem,

- obciążania zestawu w jednym miejscu ciężarem większym niż 120 kg (np. wspinanie się na zestaw z drugą osobą na plecach),

- wykonywania salt,

- nurkowania oraz wpływania pod zestaw,

- używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla pozostałych użytkowników oraz samego zestawu, w tym wszelkiego rodzaju pierścionków, bransoletek, zegarków, itp.

-używania wszelkiego rodzaju makaronów, desek do pływania, rękawków i innych sprzętów nadmuchiwanych, płetw oraz pasów wypornościowych podczas korzystania z zestawu. 

-pływania wzdłuż zestawu w czasie gdy korzystają z niego inne osoby.

 1. Korzystający z zestawu ma obowiązek stosowania się do poleceń ratownika, mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom zestawu oraz zapewnienie dostępu do zestawu dozwolonej liczbie chętnych.
 2. Należy upewnić się że miejsce w którym zamierzamy zejść z produktu wolne jest od innych użytkowników.
 3. Nie należy kontynuować korzystania z zestawu, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia.
 4. Należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku.

15.W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu toru wodnego wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 1. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania z atrakcji wodnej.
 2. Wszelkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z toru wodnego, a także z terenu pływalni.

Obowiązki ratowników wynikające z obsługi toru wodnego:

 1. Każdorazowo przed otwarciem toru wodnego należy dokonać inspekcji produktu. Należy upewnić się, że poszczególne elementy nie są zużyte i nie mają uszkodzeń.
 1. Każdorazowo przed otwarciem toru wodnego należy upewnić się, że ciśnienie powietrza w produkcie jest zgodne z zalecanym przez producenta. Temperatura otoczenia i warunki atmosferyczne mogą wpływać na zmiany ciśnienia w nadmuchiwanych modułach. Niewłaściwe ciśnienie - zbyt niskie lub zbyt wysokie - może być niebezpieczne dla użytkowników, prowadzić do zniszczeń i unieważnia gwarancji.
 2. Każdorazowo przed otwarciem toru wodnego należy wejść do wody sprawdzić zakotwiczenie i/lub zakotwienie produktu oraz wszystkie mocowania pod kątem bezpieczeństwa.
 1. Nigdy nie należy używać atrakcji po zmroku czy w warunkach słabej widoczności.
 1. Wszelkie nieprawidłowości, niepokojące sytuacje związane z zachowaniem się toru wodnego należy bezzwłocznie zgłosić przełożonemu.
 1. W przypadku awarii lub uszkodzeniu toru wodnego mogącego zagrażać bezpieczeństwu użytkowników bezzwłocznie wyłączyć zestaw z użytku.
 1. W przypadku uszkodzenia toru wodnego przez użytkownika, dokonać stosownej notatki służbowej mającej na celu ustalenie danych sprawcy uszkodzenia. W przypadku odmowy podania danych przez sprawce, należy wezwać stosowne organy Policja/Straż Miejska.
 1. Wszelkie usterki i uwagi dotyczące toru wodnego należy wpisywać do dziennika pracy ratowników.

      9 Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania zasad korzystania z toru należy wpisywać na tablicę informacyjną oraz do dziennika pracy w celu ujednolicenia tychże zasad na każdej zmianie                 ratowników.

AKTUALNOŚCI